Preskočiť na obsah

VZN č. 19-2008 o zriadovaní prevádzkarní, vykonávaní podnikateľskej činnosti na územi obce Komárany