Preskočiť na obsah

Kronika obce 2014

  • Stolnotenisový turnaj pri príležitosti 69. výročia oslobodenia obce
  • Obecný úrad v Komáranoch usporiadal v sobotu 18. januára 2014 v Kultúrnom dome tradičný stolnotenisový turnaj na počesť 69. výročia oslobodenia obce. Turnaj sa uskutočnil v dvoch disciplínach, žiaci do 18 rokov a muži neregistrovaní .

Výsledky

Žiaci do 18 rokov :

1. Oliver Soták

2. Juraj Zeleňák

3. Ján Hermanovský

Muži neregistrovaní :

1. Štefan Pavlov

2. Matúš Bak

3. Miroslav Fečko / Fekal/

Turnaja sa zúčastnilo 37 stolných tenistov a niekoľko desiatok divákov. Turnaj mal výbornú športovú atmosféru a o popredné miesta sa bojovalo do posledného setu. Občerstvenie a pohostenie pre účastníkov a aj divákov zabezpečil Obecný úrad, tak ako aj ceny pre víťazov. Prestávky medzi jednotlivými zápasmi si hráči a diváci krátili pri kartách, čo bolo povinnou výbavou, okrem rakety.

  • Stavanie mája, prvomájová veselica

Komáranskí chlapi a chlapci si v posledný aprílový večer uctili postavením mája v obecnom parku. Tam sa konala aj prvomájová veselica. Dobrú náladu spevom a hrou na heligónkach vytvorili Bartolomej Bak a Vladimír Kováč, na husliach hral Bartolomej Ragančik. So spevom sa pripojili aj ženy zo speváckej skupiny, ktorá si pre účinkovanie vybrala meno „Lipka“.

  • Uličkový turnaj vo futbale 2014

V sobotu 21. júna 2014 sa uskutočnil za účasti asi 70 futbalistov na futbalovom ihrisku v našej obci tradičný uličkový turnaj z ulíc: Kostolná, Staničná, Hlavná , Orechová . Víťazom turnaja sa stalo mužstvo z tzv. Ulice staničnej.

Jednotlivé zápasy rozhodovali : Bartolomej Čandík a Jozef Pavlov .

Konečné poradie:

1. UL. STANIČNÁ

2. UL. KOSTOLNÁ

3. UL. ORECHOVÁ

4. UL. HLAVNÁ

Obec pohostila po turnaji hráčov chutným guľášom , ktorý uvarili naše kuchárky zo škôlky . Na záver nám naše speváčky z obce pri doprovode heligónky spríjemnili pekný večer pri vatre .

  • Október – mesiac úcty k starším

Dňa 19.10.2014 sa uskutočnilo posedenie s dôchodcami v Kultúrnom dome v Komáranoch. Dôchodcov privítal poslanec OZ František Mudroň. Po jeho príhovore nasledoval príhovor starostu obce. Spomenul, že dôchodcovia si našu úctu za ich prácu, lásku a milé slovo zaslúžia po celý rok. Aj keď im pribúdajúcim vekom sily postupne ubúdajú, mnohí sú veľkou oporou pre rodinu pri výchove vnúčat, či pravnúčat. Od mladších sa za to právom očakáva pozdrav, pochopenie, pomoc, či vypočutie ich každodenných starostí. Posedenie malo byť vyjadrením vďaky a uznania. S programom vystúpili : deti z MŠ a folklórna skupina LIPKA z Komáran.

Fotogaléria

  • Voľby 2014

Rok 2014 sme k volebným urnám išli spolu štyrikrát. Najprv sme v dvoch kolách volili prezidenta, neskôr boli voľby do VÚC, ktoré sa skončili neúspešné pre nášho rodáka Jána Hudáckeho. Pre občanov Komáran boli najzaujímavejšie Komunálne voľby, čo sa prejavilo aj na účasti voličov. Volili sme starostu a obecné zastupiteľstvo. Výsledky sú nasledovné:

Andrea Kovková – 37 hlasov

Jana Kráľová – 107 hlasov

František Mudroň – 106 hlasov

Za starostku obce bola zvolená Jana Kráľová.

Obecné zastupiteľstvo: 

Pavol Džuka, Ing. – 196 hlasov

Lukáš Monok, Ing. -176 hlasov

Marcela Hakošová, Mgr. – 158 hlasov

Pavol Fedorčák, Ing., PhD. – 137 hlasov

Jana Ščavnická – 112 hlasov