Preskočiť na obsah

VZN č. 31-2012 o miestnych daniach z nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady