Preskočiť na obsah

VZN č. 31-2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Komárany