Preskočiť na obsah

VZN č. 292-011 k výške finančných nákladov na nákup potravín pre školské stravovanie a poplatku zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu vádavkov materskej školy