Preskočiť na obsah

VZN č. 22-2008, ktorým sa v súvislosti so zavedením euro v Slovenskej republike menia a doplnajú všeobecne záväzné nariadenia vydané pre územie obce Komárany