Preskočiť na obsah

VZN č. 19-2007 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Komárany