Preskočiť na obsah

Verejná obchodná súťaž na prevod akcií Obce Komárany v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.