Preskočiť na obsah

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV – VETVY F, G A ČASŤ VETVY A A REKONŠTRUKCIA ODVODŇOVACIEHO RIGOLU V OBCI KOMÁRANY