Preskočiť na obsah

Oznámenie Okresného úradu Vranov n-T, pozemkový a lesný odbor o povinnosti zasielania sumárnych údajov evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom