Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 23-2008 o úhradách za služby poskytované obcou Komárany