Preskočiť na obsah

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Komárany