Preskočiť na obsah

Dodatok č.2 k VZN č.31-2012 o miestnych daniach