Preskočiť na obsah

Dodatok č. 2 k VZN č. 29-2011 k výške finančných nákladov pre školskú jedáleň