Preskočiť na obsah

Dodatok č.1 k VZN č.39-2019 o výške prostr.na mzdy a prevádzku MŠ a ŠJ