Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 34-2016 o nakladaní s KO a DSO