Preskočiť na obsah

Dodatok č.1 k VZN č.31-2012 o miestnych daniach a poplatkoch za KO a DSO