Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 29-2011 o výške fin.prostr.na nákup potravín