Preskočiť na obsah

Dodatku č. 4 k VZN č. 31-2012 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO