Preskočiť na obsah

Dodatku č. 1 k VZN č. 1-2021 o určení výšky mesačného príspevku