Preskočiť na obsah

Prenosné planetárium

Zverejnené 10.11.2017.

10.11.2017 sme pripravili pre deti z Komáran  (a ich blízkych) ASTRO SHOW v prenosnom planetáriu…

Premietanie priamo v nafukovacej kupole v našom  kultúrnom dome detičky veľmi zaujalo.  Program bol zostavený zábavne, poučne a v súlade s cieľmi štátneho vzdelávacieho programu. Nadväzovať na získané vedomosti budú naše deti v MŠ aj prostredníctvom vedecko –  bádateľského krúžku, ktorý  lektoruje RNDr. Anna Mária  Krajníková, PhD.  Vďaka jej aktivite  deti získali pekné tričká s názvom našej MŠ a špeciálnym logom  NASA   

DETI SÚ ZHMOTNENÁ NÁDEJ A NAŠA BUDÚCNOSŤ

Jana Kráľová,

starostka obce