Preskočiť na obsah

Úcta k starším

Zverejnené 22.10.2023.

Dlho pripravované podujatie

ÚCTA K STARŠÍM spojené s tzv. KRSTOM  2. CD LIPKA pri príležitosti 10.výročia vzniku speváckej skupiny LIPKA  sa konalo v nedeľu  22.10.2023

Pani starostka otvorila toto stretnutie a privítala všetkých prítomných vrátane hostí medzi ktorými tentokrát boli aj brat ev. farár p. Soták s manželkou, rímskokatolícky  farár pán Polák, poslanec PSK PhDr. Jozef Baran,  Mgr. Martin Hajnik z Matice slovenskej… Ľudia blízky Komáranom, priaznivci ŽSS LIPKA.

Program sa riadil naplánovaným sledom, takže v úvode vystúpil deti z materskej školy a veľmi vydarene sa odprezentovala  Lipka. Následne pani starostka zablahoželala tohtoročným seniorom – jubilantom a okrem kvetov a malého darčeka im všetci prítomní zablahoželali piesňou spolu s hudobnými hosťami :  hudobnou skupinou HUR CARE.

Hlavným programom bola prezentácia nového CD nosiča s názvom: Pod Ľipovu vešelo 2. Nechýbali  slová vďaky a uznania, poďakovanie PSK a ich poslancom, nechýbal prípitok lipovým čajom, torta a prekvapením bol premietaný  videoklip…

HUR CARE vytvorili príjemnú atmosféru, do spevu i vtipnej súťaže zapojili prítomných hostí. Trochu sa aj tancovalo a v závere (pre tých, ktorí vytrvali) sa spoločne spievalo pri stoloch aj za doprovodu huslí ….