Preskočiť na obsah

Stavanie mája

Zverejnené 30.4.2019.

V KOMÁRANOCH OPAŤ JEDNO PEKNÉ PODUJATIE  DO ZBIERKY SPOLOČNÝCH SPOMIENOK.

V Komáranoch sme sa 30.4.2019 zišli v centre obce kde sme  postavili máj, pokochali sme sa vystúpením detí z tunajšej  MŠ a folklórnej speváckej skupiny LIPKA… Následne  sme sa presunuli spolu s folklórnym sprievodom k obecnému úradu kde sa vďaka  spolupráci s  Maticou slovenskou pod záštitou predsedu tejto ustanovizne JUDr. Mariána Gešpera  uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätníka  Východoslovenského roľníckeho povstania z roku 1831.

Doznievali v nás Veľkonočné sviatky, ktoré sú najstarším a tiež najvýznamnejším kresťanským sviatkom, ktorý zároveň spájame aj s príchodom jari, nádejou a vierou. Toto  obdobie prezentácie jedinečných tradícií, zvykov a silného historického odkazu našich predkov sme chceli podčiarknuť aj vzdaním úcty našim predkom práve spomienkou na známe aj menej známe udalosti a osobnosti tejto roľníckej vzbury.

Momenty, keď sa spoločne zídeme na takýchto spoločensko-kultúrnych podujatiach, znásobujú význam jedinečnosti našej obce, dávnej histórie, toho, ako sme sviatky a život  vnímali v minulosti, ako ich prežívali a precítili naši rodičia, starí rodičia a naše predchádzajúce generácie. Je dobré, že  máme priestor a možnosť  ukázať,  že hodnoty a tradície sme si dokázali zachovať a vieme ich odovzdať naším mladším generáciám. V rámci tohto matičného podujatia, ktorému by sme mohli dať  symbolický názov :  „Kuruci do zbrane!“   sme mali možnosť vidieť priamo „v teréne“ umelecké predstavenie formou  dramatickej scénky  udalostí z pred 188 rokov. Vďaka patrí Mladým matičiarom a členom Matice slovenskej, ktorí do Komáran prišli nie len z nášho okresu, ale aj z Lučenca a Liptovského Mikuláša.  

Hoci nás na záver podujatia sklamalo počasie, stihli sme si aspoň krátko pozrieť vystúpenie hudobnej skupiny Štramáci, pohostiť sa chlebom s domácou masťou a cibuľou i domácimi koláčmi.

Opäť máme v Komáranoch jedno pekné podujatie do zbierky našich spoločných spomienok.