Preskočiť na obsah

Stavanie mája

Zverejnené 30.4.2023.

Nedeľné popoludnie  30.4.2023   sa v Komáranoch  nieslo v duchu tradícií stavania májov….

Počasie nám našťastie neskomplikovalo plány a tak sme podľa programu, ktorý naplánovala pani starostka mohli v centre obce pri rímskokatolíckom kostole privítať folkloristov a v tripartite :  FS LIPKA,  FS ORGONINA a detičky z materskej školy krásne vyzdobiť „máj“     a       vo výbornej atmosféra takto privítať jar.

V milom príhovore pani starostky sme si pripomenuli zvyky a tradície našich predkov, aj sme si zaspomínali na spoločné „máje“  kedy sme už „kadečo“  pozažívali. Potešili sme sa roztomilým programom detí a vydareným folklórom v podaní LIPKY aj Orgoniny. Všetci prítomní mali možnosť pochutnať si na koláčikoch a niečoho „na zahriatie“ . Po úspešnom postavení mája a vtipných komentároch pani starostky, sme sa presunuli do kultúrneho domu.

Predmájové popoludnie, ktoré opätovne podporila Matica slovenská pokračovalo oslavou Dňa matiek a privítavaním novonarodených detí…  V kultúrnom dome vďaka pekne pripravenému programu vládla naozaj veselá atmosféra.  Štedré pohostenie a ďalšie vydarené spevácke, tanečné a recitačné  vystúpenia detí z materskej školy a folkloristov zabezpečili, že sa nám ani nechcelo ísť domov.

Všetci, ktorí chystali toto popoludnie aj všetci tí ktorí  prišli  sme opäť zažili to, čomu sa hovorí radostné spolunažívanie.