Preskočiť na obsah

Uličkový turnaj

Zverejnené 18.6.2022.

Posledná augustová sobota sa v Komáranoch niesla v znamení športu a priateľských stretnutí….

Začínali sme síce s omeškaním (keďže bolo poriadne horúco), ale o to dlhšie sme sa zdržali pri spoločnom exteriérovom posedení.

Počas futbalových zápasov kde družstvá jednotlivých ulíc zápolili o putovný pohár starostky obce, bolo možné vidieť aj veľmi pekné športové momenty.  Po turnaji skončil putovný pohár opäť  v rukách kapitána „Hlavnej ulice“.  

TOHTOROČNÉ PORADIE:

1. MIESTO :  HLAVNÁ

2. MIESTO:  STANIČNÁ

3. MIESTO:  KOSTOLNÁ

4. MIESTO: ORECHOVÁ

NAJLEPŠÍ HRÁČ TURNAJA:  ŠIMON ČERVEŇÁK

Paralelne s futbalovým turnajom , ktorý sa odohrával na multifunkčnom ihrisku, sa na veľkom futbalovom ihrisku mohli do sýtosti vyšantiť deti. Až do večera   mali k dispozícii veľkú nafukovaciu šmýkalku a skákací hrad.  V úvode si trochu zasúťažili aj pod vedením  učiteliek z našej materskej školy a získali sladké odmeny.  Obohatením programu boli ukážky práce policajných  koní  z jazdeckej polície.  Detičky si koníkov aj pohladkali a nakŕmili ich mrkvou a jabĺčkami.   

Aj tento rok môžeme skonštatovať, že to bolo VYDARENÉ PODUJATIE.

Vďaka všetkým, ktorí prišli a prispeli k dobrej nálade…

Osobitné poďakovanie  patrí  tímu Silvii Drábovej, ktorí sa vo svojom stánku starali o občerstvenie – aby nikto nebol smädný ani hladný.