Preskočiť na obsah

Matičné slávnosti

Zverejnené 11.7.2021.

MATIČNÉ PODUJATIE V KOMÁRANOCH

11.júl 2021

„Kuruci, do zbrane“  

Nedeľa 11.júla sa v našej obci niesla v duchu historických udalostí spred 190 rokov.  Medzi najvýznamnejšie udalosti z obdobia feudalizmu  patrí práve Východoslovenské roľnícke povstanie z roku 1831, ktoré bolo vyústením vtedajších neúnosných   sociálno-mocenských pomerov.

Na  úvod tohto kultúrno-spoločenského podujatia, po doznení štátnej hymny  starostka obce Jana Kráľová privítala prítomných hostí z radov predstavenstva Matice slovenskej, okresného odboru Matice slovenskej  a osobitne aj divadelníkov Matice slovenskej z Vranovského okresu a ich kolegov a priateľov „matičiarov“,  ktorí prišli z Liptovského Mikuláša.  Prítomným sa prihovoril   predseda Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešper, ktorý následne spolu  so starostkou obce položili k pamätníku Východoslovenského roľníckeho povstania kyticu a kvety.  

Po vystúpení detí z MŠ, po recitácii školákov, po kultúrnom programe miestnej speváckej skupiny Lipka – nasledovalo  umelecko-dramatické vystúpenie divadelníkov Matice slovenskej. Pre prítomných bolo naozaj originálnym a profesionálnym spôsobom odprezentované  predstavenie  približujúce obdobie a udalosti z roku 1831.  Dramatičnosť deja umocňovalo počasie.  Divadelníci záverečný dej odohrali profesionálne a pritom  v začínajúcej búrke, doslova popri hromoch a bleskoch.

Kvôli počasiu program musel byť prerušený, ale nie na dlho. Presunuli sme sa  do priestorov zrekonštruovanej budovy obecného úradu a priľahlej administratívnej budovy, kde tí, ktorí nezaváhali a zotrvali na podujatí  mohli  (síce v improvizovaných podmienkach ale o to srdečnejšie)  vnímať vystúpenie Vranovských heligonkárov, folkloristov Humenské trio aj úžasného imitátora Karla Gotta.  Okrem štedrého pohostenia pre všetkých, sme špeciálnou hudobnou gratuláciou pozdravili  a „odprevadili“ na dôchodok dlhoročnú pani kuchárku z tunajšej MŠ, pani Máriu Zaťkovú.   

Ďakujeme za spoluprácu Matici slovenskej, účinkujúcim, všetkým ktorí pomáhali podujatie pripraviť a aj počas nepríjemnej  búrky zabezpečiť  pokračovanie stretnutia…

ĎAKUJEME  aj  občanom a hosťom, ktorí sa pričinili o výbornú atmosféru a opäť sa raz  potvrdilo, že po každej búrky vyjde slnko.

Je to určite úžasný zážitok do zbierky obecných podujatí.