Preskočiť na obsah

Beh vďaky

Zverejnené 18.6.2019.

NAŠA OBEC  BOLA POCTENÁ „BEHOM VĎAKY, MIERU A SVORNOSTI“

Na pár krátkych chvíľ sa u nás zastavili   vzácni hostia  a bežci, ktorí priniesli do Komáran nádherné a vzácne posolstvo od Zväzu protifašistických bojovníkov.

Pekným zvykom je, že v každej obci  sa na štafetový kolík pridáva stuha /zvyčajne vo farbe obce/  a stuhy sa následne odovzdávajú do  múzea v obci Tokajík, takže aj tá naša by tam mala pribudnúť…

Keď niekedy budeme súčasťou dialógu o časti histórie spojenej s oslobodzovaním obcí – tak si môžeme  vždy spomenúť aj práve  tento okamih.

Pozdravili sme bežcov, organizátorov… a hoci sa toto podujatie realizovalo v piatok po 12-tej hodine, prišlo zopár občanov z obce, ktorí boli v tomto čase doma.

Stretnutie viedla pracovníčka úradu a roztomilú dôstojnú atmosféru kde nechýbali ani slzy dojatia skvelo doplnili deti z našej MŠ, FS Lipka, folklorista p. Šarišský i dojemné slová pána Petra  Kasardu   – predsedu základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Vyšná Olšava