Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality z obce • 19. október 2018 - Oznámenie o vyhlásení výberového konania (viac...)

 • 15. október 2018 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 15. október 2018 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


 • Návrh VZN č. 38_2018 o organizovaní miestneho referenda (viac...)

 • 13. august 2018 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 13. august 2018 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 28. jún 2018 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 28. jún 2018 o 17.15 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


 • 18. máj 2018 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 18. mája 2018 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 11.máj 2018 - Výzva na predloženie ponúk (viac...)

 • Informácia o zmene v sadzobníku správnych poplatkov vyberaných obcou. (viac...)

 • DOLEŽITÝ OZNAM: Pri upratovaní, pestovaní  a údržbových  prácach na dvoroch a v záhradách nám  vznikajú zbytky konárov a drevný odpad zo strihania, orezávania krovín, stromov...  a podobne. (viac...)

 • 6. marec 2018 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 6. marca 2018 o 16.45 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


 • Oznámenie – ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov (viac...)

 • Dôležitý oznam k povinnosti podať daňové priznanie!!!!!!!
Pripomíname všetkým občanom, že s príchodom Nového roku prichádza aj zákonná povinnosť podať daňové priznanie z dani z nehnuteľnosti – teda stavieb, pozemkov ale aj  psov.....
Daňové priznanie je potrebné podať  do konca januára na tunajšom obecnom úrade.
A to v prípade ak ste v roku 2017 nadobudli alebo predali  nehnuteľnosť – teda pozemok, alebo stavbu... prípadne ak sa vo Vašej domácnosti  zmenil počet psov
Čo sa týka úľav k poplatkom za komunálny odpad – tlačivá k žiadosti o zníženie tohto poplatku sú k dispozícii na tejto webovej stránke našej obce... taktiež si ich môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.  
Vyplnenú žiadosť spolu s hodnovernými dokladmi, ktoré preukazujú pobyt mimo našej obce doručte na obecný úrad do konca marca 2018.

 • 7. december 2017 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 7.december 2017 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


 • 15. október 2017 - Úcta k starším - pozvánka

 • 11.-12.10.2017 - Odstávka pitnej vody (viac...)

 • Oznámenie o strat.dokumente - Zmeny a doplnky UPN Obce Soľ (dokument)

 • 12.september 2017 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 12.september 2017 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • Obec Komárany oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je:  ocu@komarany.sk

 • 29.august 2017 - Zájazd - SOLINSKÉ JAZERO – MYCZKOWCE – LESKO – CISNA (viac...)

 • Prerušenie elektrickej energie v Komáranoch (viac...)

 • 1.jún 2017 - Výzva k udržiavaniu pozemkov v nezaburinenom stave (viac...)

 • 26. máj 2017 - Návrh záverečného účtu za rok 2016 (viac...)
 • 26. máj 2017 - 1. rozpočtové opatrenie - zmena rozpočtu 6_2016 (viac...)  

 • 25. máj 2017 - Výzva na voľby členov rady školy (viac...)

 • 4. apríl 2017 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 4. apríl 2017 o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 9. marec 2017 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 9. marec 2017 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 24.február 2017 - Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku TKO(viac...)

Vitajte v našej obci

Obec Komárany sa nachádza asi 5 km severozápadne od Vranova nad Topľou. Vznik obce sa datuje do roku 1303. Toto tvrdenie sa opiera o Vlastivedný slovník obcí, v ktorom sa uvádza v podobe Komarowecz. Takmer všetky osady boli v blízkom okolí súčasťou panstva Čičva a okrem Komáran a Nižného Kručova patrili do vlastníctva Rozgonyiovcov.


...viac

Kontakt

Obecný úrad
Komárany 136
093 01 Vranov nad Topľou

Tel: 057/ 44 221 26
e-mail: ocu@komarany.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 8.00 - 16.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 8.00 - 16.00


Liturgické oznamy
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Nedeľa

  Gréckokatolícka cirkev
Nedeľacelý týždeň
 Rímskokatolícka cirkev
Nedeľa 22/10/201709.15
Nedeľa 29/10/201708.00 • Samosprávny kraj:    Prešovský     

 • Okres:   Vranov nad Topľou

 • Región:   Zemplín

 • Počet obyvateľov:    497

 • Rozloha:  4.7ha

 • Prvá písomná zmienka:    v roku 1303

 • Starosta:   Jana KráľováNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky