Oficiálna stránka obce Komárany

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


TOPlist
Aktuality z obce

19.december 2016 - Výzva na predloženie cenovej ponuky (viac...)

19.december 2016 - Schválený rozpočet 2017-2019 (viac...)

18.december 2016 - Schválená úprava rozpočtu (viac...)

15.december 2016 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 15. decembra 2016 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


2. december 2016 - Návrh rozpočtu 2017 - 2019 

15.september 2016 - OZNAM - Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu (viac...)

3.august 2016 - Zámer obce odpredať majetok - (viac...)

8. máj 2016 - Deň matiek v Komáranoch. (pozvánka)

5. máj 2016 - Komunitný plán sociálnych služieb obce Komárany 2016-2021 (viac...)

25. apríl 2016 - Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva"

25. apríl 2016 - Verejno-obchodná súťaž (viac...)

22. apríl 2016 - Zámer obce odpredať priamym predajom (viac...)

22. apríl 2016 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 22. apríla 2016 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

11. apríl 2016 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 (viac)

14. MAREC 2016 - PREVÁDZKA STACIONÁRA SA POZASTAVUJE OD 14.3.2016 - NA DOBU NEURČITÚ (viac...)


9. február 2016 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 9. februára 2016 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

6.február 2016 - Karneval 2016 (sobota) sa v sále kultúrneho domu uskutočnil Karneval detí z MŠ. Pani riaditeľke a pani učiteľke patrí poďakovanie za prípravu sály, programu aj pohostenia. (viac...)

27/1/2016 - SPRACOVANÝ - UZATVORENÝ - OZNAM - Vedenie samosprávy - starostka obce Komárany iniciovala vypracovanie PRO v súčinnosti s členmi OZ a občanov obce. Jedná sa o strategický verejný dokument, ktorý je prístupný k nahliadnutiu na stránke www.komárany.sk a priamo na OcÚ. Prípadne návrhy, dotazy alebo pripomienky adresujte priamo starostke obce Jane Kráľovej Telefonicky: 0902 891 745. e-mailom: ocu@komarany.sk alebo osobne na OcÚ.

30.december 2015 - Osobná gratulácia z obecného úradu v rodine Lukáša Gregusa k narodeniu dvojičiek... Gratulujeme a dúfame, že takýchto návštev absolvujeme v našej obci čo najviac!14. december 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 16. októbra 2015 ( t.j. piatok ) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

7. december 2015 - Výzva na predloženie ponuky - CPV71320000-7 - Stavebný dozor - multifunkčné a detské ihrisko (viac...)

7. december 2015 - Výzva na predloženie ponuky - CPV71320000-7 - Stavebný dozor - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov (viac...)

4. december 2015 - Výzva na predloženie ponuky - CPV71320000-7 - multifunkčné a detské ihrisko (viac...)

4. december 2015 - Výzva na predloženie ponuky - CPV71320000-7 - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov (viac...)

11. november 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 11. novembra 2015 ( t.j. streda ) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


16. október 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 16. októbra 2015 ( t.j. piatok ) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

1. október 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 1. októbra 2015 ( t.j. štvrtok ) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

29. júl 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 29.07.2015 ( t.j. streda ) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

21. júl 2015 - Prerušenie elektrickej energie (viac...)

27. jún 2015 - Futbalový turnaj - V sobotu 27.júna 2015 sa v našej obci konal turnaj „zrelých pánov“, ktorého sa zúčastnili družstvá z Čaklova, Merníka a Komáran. (viac...)

24. jún 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 24.06.2015 ( t.j. streda ) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

9. jún 2015 - Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 (viac...)

7. jún 2015 - Roztoky v Banskom - Strieborné pásmo pre našu MSSk Lipka (viac)

3. jún 2015 - Oznámenie o výluke (viac...)

30. máj 2015 - Medzinárodný deň detí v Komáranoch (viac...)

28. máj 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 28.05.2015 ( t.j. štvrtok ) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

7. máj 2015 - Deň matiek. (fotogaléria)

5. máj 2015 - Oznámenia o strategickom dokumente - Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja (stiahni)

30.apríl 2015 - V duchu tradícií sme v našej malebnej obci zorganizovali 30.4.2015 akciu Stavanie mája... Aj samotné nebo sa tešilo, keďže sme boli obdarení objatiami slnečných lúčov. A jeden z najroztomilejších pohľadov – je pohľad na pobehujúce hravé deti, ktoré s nadšením ozdobovali „máj“ stužkami... Nechýbala malá sladká odmena a napokon duše občanov boli pohladené spevom našej folklórnej skupiny LIPKA. Verme, že zima je už nadobro preč a s ňou aj všetko zlé... (keďže stavanie mája symbolizuje nie len výhru jari nad zimou, ale v prenesenom význame aj výhru dobra nad zlom)
Verme aj, že nás čaká pekný, úspešný, plodný a radostný rok pre každého obyvateľa našej obce!

30. apríl 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 30.04.2015 ( t.j. štvrtok ) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

14. apríl 2015 - Kanalizácia - Žiadosti o pripojenie sa na verejnú kanalizáciu treba osobne predkladať na pobočke zákazníckeho centra Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. - závod Vranov nad Topľou na Mlynskej ulici. (oznam)

27. marec 2015 - Hlavný kontrolór - OBEC KOMÁRANY vyhlasuje podľa § 18a ods. 2 zák.č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Komárany zo dňa 26.3.2015 termín výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce Komárany. (viac...)

26. marec 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 26.03.2015 ( t.j. štvrtok ) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

25. marec 2015 - Schôdza COOP - Dozorný výbor COOP Jednota v Komáranoch p o z ý v a
členov na výročnú schôdzu, ktorá sa uskutoční v stredu 25.3.2015 o 15:00 hod. v predajni Coop Jednota Komárany. (viac...)

22. február 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m  5. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 22.02.2015 ( t.j. nedeľa ) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (uznesenie)

18. február 2015 - Verejné zhromaždenie - Dňa 18.februára o 15.00 hod. sa konala verejná schodza, na ktorú boli prizvaní aj zástupcovia s VVS, a.s. Dostavila sa pani riaditeľka VVS, a.s. závod VT - pani Ing. Kavuličová, ktorá podrobne vysvetlila zúčastneným technické podmienky pripojenia sa na kanalizáciu v našej obci. Občania boli informovaní aj zo strany zástupcov obce o aktuálnom stave výstavby kanalizácie v našej obci, kde táto je skolaudovaná. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudácie v obci Nižný Kručov, ktorá je súčasťou projektu výstavby kanalizácie sa budú môcť všetci občania našej obce pripojiť - predpokladaný časový horizont cca. do dvoch mesiacov (začiatok mája 2015)
V závere verejnej schôdze prebiehala diskusia, počas ktorej sme sa snažili zodpovedať na všetky dotazy občanov...
Napojenie sa na kanalizáciu naberá reálne kontúry, verme že čoskoro budme všetci toto spokojne využívať...

7. február 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 09.02.2015 ( t.j. pondelok ) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka) (uznesenie)

17. január 2015 - Stolnotenisový turnaj - Obec Komárany usporiadala stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutočnil 17. januára 2015 v priestoroch KD pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obce. (fotogaléria)

16. január 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 16. januára 2015 ( t.j. piatok ) o 18. 00 hod. v zasadačke Obecného úradu. (pozvánka) (uznesenie)


1. január 2015 - Webstránka obce
Vážení návštevníci oficiálnej stránky obce Komárany, oznamujeme vám, že v súčasnosti postupne napĺňame databázy nových podstránok údajmi (aj vybranými archívnymi).
Ospravedlňujeme sa za to, že momentálne sa nedostanete ku všetkým informáciám, ktoré na našich podstránkach očakávate. Napriek tomu veríme, že sa na našu stránku vrátite a opäť sa stanete našimi spokojnými návštevníkmi webstránky Komárany.

Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme.
starostka obce Komárany
Vitajte v našej obci

Obec Komárany sa nachádza asi 5 km severozápadne od Vranova nad Topľou. Vznik obce sa datuje do roku 1303. Toto tvrdenie sa opiera o Vlastivedný slovník obcí, v ktorom sa uvádza v podobe Komarowecz. Takmer všetky osady boli v blízkom okolí súčasťou panstva Čičva a okrem Komáran a Nižného Kručova patrili do vlastníctva Rozgonyiovcov.


...viac

Kontakt

Obecný úrad
Komárany 136
093 01 Vranov nad Topľou

Tel: 057/ 44 221 26
057/ 48 885 30

Fax: 057/ 48 885 31

e-mail: ocu@komarany.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 8.00 - 16.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 8.00 - 16.00


Kalendár vývozu TKO 2017

Denný stacionár
23.2.2016 - Velkonočné ozdôbky 

16.2.2016 do nášho stacionáru zavítala pani zo Slovenského rozhlasu „ Rádio REGÍNA“.
Liturgické oznamy
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Nedeľa 

   Gréckokatolícka cirkev
Nedeľacelý týždeň
   Rímskokatolícka cirkev
Nedeľa 15/1/201708.00 
Nedeľa  15/1/20179.15  • Samosprávny kraj:    Prešovský     

  • Okres:   Vranov nad Topľou

  • Región:   Zemplín

  • Počet obyvateľov:    450

  • Rozloha:   .....ha

  • Prvá písomná zmienka:    v roku .....

  • Starosta:   Jana Kráľová 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky