Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality z obce
 • 1. júl 2020 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 1. júl 2020 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


 • 12.jún 2020 - Schválenie - Záverečný účet obce za rok 2019 (viac...)

 • 13.marec 2020 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 12. jún 2020 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


 • Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - odvolanie (viac...)


 • 13.marec 2020 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 13. marec 2020 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


 • Úroveň vytriedenia komun.odpadu za rok 2019 (viac...)

 • 8. január 2020 - Správa o hodnotení strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility PSK (viac...)

 • 20.december 2019 - Oznámenie Okresného úradu Vranov n/T, pozemkový a lesný odbor o povinnosti zasielania sumárnych údajov evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (viac...)

 • 20.december 2019 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 20. december 2019 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

  Vitajte v našej obci

  Obec Komárany sa nachádza asi 5 km severozápadne od Vranova nad Topľou. Vznik obce sa datuje do roku 1303. Toto tvrdenie sa opiera o Vlastivedný slovník obcí, v ktorom sa uvádza v podobe Komarowecz. Takmer všetky osady boli v blízkom okolí súčasťou panstva Čičva a okrem Komáran a Nižného Kručova patrili do vlastníctva Rozgonyiovcov.


  ...viac

  Kontakt

  Obecný úrad
  Komárany 136
  093 01 Vranov nad Topľou

  Tel: 057/ 44 221 26
  e-mail: ocu@komarany.sk

  Úradné hodiny:
  Pondelok 8.00 - 16.00
  Utorok 8.00 - 16.00
  Streda 8.00 - 16.00
  Štvrtok 8.00 - 16.00
  Piatok 8.00 - 16.00


  Farnosť sv.Mikuláša - Soľ  • Samosprávny kraj:    Prešovský     

  • Okres:   Vranov nad Topľou

  • Región:   Zemplín

  • Počet obyvateľov:    497

  • Rozloha:  4.7ha

  • Prvá písomná zmienka:    v roku 1303

  • Starosta:   Jana Kráľová  Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky