Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality z obce


 • 2.december 2019 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 2. december 2019 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 9.12.2019 (viac...)


 • Voľby do NR SR v roku 2020 – zverejnenie elektronickej adresy pre doručenie žiadostí o voľbu poštou:  ocu@komarany.sk“ (viac...)

 • 8.október 2019 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 8. október 2019 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka) - oznámenie


 • 16.september 2019 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 16. september 2019 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka) • 2. august 2019 - Zámer obce - osobitný zreteľ (viac...)

 • 2.august 2019 - 1.rozpočtové opatrenie 2019 (viac...)

 • 1.august 2019 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 1.august 2019 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


 • Certifikát triedeného zberu komunálneho odpadu 2018 (certifikát)

 • 12.4.2019 - Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy (viac...)


 • od 4/4/2019 - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (viac...) • Verejná vyhláška - Slovak Telekom (viac...)


 • Odpredaj pozemku - priamym predajom - viac

 • 8. marec 2019 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 8.marec 2019 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 15. február 2019 - Oznam o prerušení distribúcie elektriny: Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že v termíne 15. februára 2019 od 8:00 hod. do 9:30 hod. v časti obce Komárany z TS 2 – úsek od č.d. 28 po ihrisko, úsek od č.d. 22 po č.d. 49 + rómska osada, úsek od č.d. 22 po č.d. 153 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

 • 23. január 2019 - Oznámenie o zaielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (príloha č.1, príloha č.2)

 • 21. január 2019 - Dôležitý oznam k povinnosti podať daňové priznanie !!! (čítaj ďalej)


 • 21. december 2018 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 21. december 2018 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)
Vitajte v našej obci

Obec Komárany sa nachádza asi 5 km severozápadne od Vranova nad Topľou. Vznik obce sa datuje do roku 1303. Toto tvrdenie sa opiera o Vlastivedný slovník obcí, v ktorom sa uvádza v podobe Komarowecz. Takmer všetky osady boli v blízkom okolí súčasťou panstva Čičva a okrem Komáran a Nižného Kručova patrili do vlastníctva Rozgonyiovcov.


...viac

Kontakt

Obecný úrad
Komárany 136
093 01 Vranov nad Topľou

Tel: 057/ 44 221 26
e-mail: ocu@komarany.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 8.00 - 16.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 8.00 - 16.00


Liturgické oznamy
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Nedeľa

  Gréckokatolícka cirkev
Nedeľacelý týždeň
 Rímskokatolícka cirkev
Nedeľa

Nedeľa • Samosprávny kraj:    Prešovský     

 • Okres:   Vranov nad Topľou

 • Región:   Zemplín

 • Počet obyvateľov:    497

 • Rozloha:  4.7ha

 • Prvá písomná zmienka:    v roku 1303

 • Starosta:   Jana KráľováNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky