Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality z obce
 • 21. apríl 2022 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 21/4/2022 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


 • Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - V územnom obvode okresu Vranov nad Topľou je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 25.3.2022 od 9,30 hod do odvolania. Viac info tu.


 • 4. marec 2022 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 4/3/2022 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • Úroveň vytriedenosti komunálneho odpadu za rok 2021 (viac...)

 • ZMOS ZAČÍNA ZBER PODPISOV ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY (viac...)(plagát)


 • 17. december 2021 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 17/12/2021 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • „Prosím všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, aby túto petíciu potvrdili a zdieľali na emailoch a Facebooku.
  Po vyplnení základných údajoch vám príde potvrdzujúci email a po jeho potvrdení sa započíta váš hlas.
  Podporte a šírte tento odkaz ďalej“

 • Zámer obce Komárany - prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Komárany - Bak, Ontková


 • 1. október 2021 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 1/10/2021 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 22. júl 2021 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 22. júl 2021 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 6.7.2021 - "Upozornenie a výzva pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenia stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením" (viac....)

 • 6.7.2021 - "Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, resp. požiadali a svoje podanie nedoplnili a  Zoznam vlastníkov " (viac...)

 • Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru v územnom obvode Vranov nad Topľou od 14.06.2021 (viac...)

 • Vedenie samosprávy  - starostka obce Komárany iniciovala vypracovanie PRO v súčinnosti s členmi OZ a občanov obce. Jedná sa o strategický verejný dokument, ktorý je prístupný k nahliadnutiu na stránke www.komárany.sk a priamo na OcÚ. Prípadne návrhy, dotazy alebo pripomienky adresujte priamo starostke obce Jane Kráľovej Telefonicky: 0902 891 745.
 1. e-mailom: ocu@komarany.sk alebo osobne na OcÚ.  

 • 23. apríl 2021 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 23. apríl 2021 o 16.45 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka) • 14.3.2021 - Antigénové testovanie v Komáranoch (viac...)

 • Nové opatrenia platné od 3. marca 2021 (viac...)

 • 27.2.2021 - Antigénové testovanie v Komáranoch (viac...)

 • 20.2.2021 - Antigénové testovanie v Čičave (viac...)


 • od 8.2.2021 - Predlženie núdzového stavu (viac...)

 • 27. január 2021 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 27. január 2021 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 21/12/2020 - Oznámenie o strat.dokumente _ Zmeny a doplnky č. 2 územný plán obce Čičava (viac...)

 • NOVÉ MOBILNÉ TESTOVACIE MIESTO - viac...

 • 11/12/2020 - Schválený rozpočtu na rok 2021 - 2023 (viac...)

 • 11.december 2020 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 11.december 2020 o 16.15 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 27/11/2020 - Plán kontrólnej činnosti Komárany 2021  (viac...)

 • 26/11/2020 - Výzva VSD a.s. vlastníkom nehnuteľností k výrubu (viac...)
   Kontakt

   Obecný úrad
   Komárany 136
   093 01 Vranov nad Topľou

   Tel: 057/ 44 221 26
   e-mail: ocu@komarany.sk

   Úradné hodiny:
   Pondelok 8.00 - 16.00
   Utorok 8.00 - 16.00
   Streda 8.00 - 16.00
   Štvrtok 8.00 - 16.00
   Piatok 8.00 - 16.00
   • Samosprávny kraj:    Prešovský     

   • Okres:   Vranov nad Topľou

   • Región:   Zemplín

   • Počet obyvateľov:    497

   • Rozloha:  4.7ha

   • Prvá písomná zmienka:    v roku 1303

   • Starosta:   Jana Kráľová   Vitajte v našej obci

   Obec Komárany sa nachádza asi 5 km severozápadne od Vranova nad Topľou. Vznik obce sa datuje do roku 1303. Toto tvrdenie sa opiera o Vlastivedný slovník obcí, v ktorom sa uvádza v podobe Komarowecz. Takmer všetky osady boli v blízkom okolí súčasťou panstva Čičva a okrem Komáran a Nižného Kručova patrili do vlastníctva Rozgonyiovcov.


   ...viac

   Farnosť sv.Mikuláša - Soľ
   Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky