Verejné obstarávanie - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Verejné obstarávanie

Samospráva
1. Projektová dokumentácia - „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, zlepšenie vzhľadu obce Komárany“

2. Projektová dokumentácia - „Rekonštrukcia a modernizácia budovy materskej školy“

3. Projektová dokumentácia - "Spracovanie geodetických prác"

4. Projektová dokumentácia - " Vypracovanie energetického auditu budovy - Obecný úrad"

5. Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: Vybudovanie kamerového systému v obci Komárany (viac...)


6. Projektová dokumentácia - "Multifunkčné a detské ihrisko"

7. Projektová dokumentácia -  Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, zlepšenie vzhľadu obce Komárany

8.Projektová dokumentácia - REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV – VETVY F, G A ČASŤ VETVY A A REKONŠTRUKCIA ODVODŇOVACIEHO RIGOLU V OBCI KOMÁRANY
Pomocné dokumenty:

9. Projektová dokumentácia - Multifunkčné ihrisko 33x18 m v obci Komárany. (30/8/2019)

10. Výzva - “Rekonštrukcia kultúrneho domu Komárany – vykurovanie, osvetlenie”  .  

11. ZRUŠENÁ - Výzva - "Rozvoj sociálnej infraštruktúry v obci Komárany (detské ihrisko, Prístrešok, Workout, Parkové a sadové úpravy" - (viac...)

12. Výzva - "Rozvoj sociálnej infraštruktúry v obci Komárany (Detské ihrisko, Prístrešok, Workout, Parkové a sadové úpravy)"
1. Výzva na predkladanie ponúk

13. Výzva  - Stavebný dozor – „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu“

14. Externé riadenie projektu – „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu“

15. ZRUŠENÉ - Prieskum trhu: "Zabezpečenie individuálnej supervízie pre opatrovateľky"
16. Výzva na predloženie ponuky v zmysle §117 zákona č.343/2015 Z.z. na zákazku: Vybudovanie kamerového systému v obci Komárany
  1. Výzva

17. ZRUŠENÉ -
Prieskum trhu - Zabezpečenie individuálnej supervízie pre opatrovateľkyNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky