Projekt Nadácia pre deti - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Projekt Nadácia pre detiNázov projektu: „Spoločne a pohybom pre správny tlkot srdca“
Poskytnutý finančný príspevok:  2 400,- €

Základné informácie o projekte:
V rámci projektu chceme revitalizovať detské ihrisko v areáli Materskej školy Komárany, ktoré by sa stalo bezpečným miestom pre prirodzený pohyb detí (nielen tých v MŠ) a aj centrom pre stretávanie rodín s malými deťmi. Okrem toho zavedením športového krúžku v MŠ chceme oboznámiť deti s netradičnými alebo menej známymi pohybovými aktivitami, aby si uvedomili, že pohybovať sa dá vždy a všade a za každého počasia. Cieľom projektu je vytvoriť u detí celoživotný pozitívny vzťah k športu a ku zdravému životnému štýlu a možnosť nájsť si aktivitu podľa vlastného výberu. Počas trvania projektu budú zorganizované aj športové dni, ktoré budú spájať rodiny a aj staršie generácie budú mať príležitosť rozhýbať sa. V neposlednom rade chceme spolu s materskou školou zaktivizovať obyvateľov obce, aby podporovali komunitné aktivity finančným príspevkom alebo formou dobrovoľníctva.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky