Komisie - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Komisie

Samospráva
1. Kultúrno-športová komisia:
predseda - Ing. Lukáš Monok
členovia - Mgr. Marcela Hakošová a Ing. Pavol Fedorčák PhD.

2. Komisia životného prostredia a verejného poriadku:
predseda: Ing. Pavol Džuka
členovia - Ing. Pavol Fedorčák a Dávid Kráľ

3. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie:
predseda:Ing. Lukáš Monok
členovia: Mgr. Marcela Hakošová a Ing. Pavol Fedorčák PhD.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky