Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality z obce

 • 15. október 2017 - Úcta k starším - pozvánka

 • 11.-12.10.2017 - Odstávka pitnej vody (viac...)

 • Oznámenie o strat.dokumente - Zmeny a doplnky UPN Obce Soľ (dokument)

 • 12.september 2017 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 12.september 2017 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 11.september 2017 - Výzva na predloženie ponuky VO - CPV-79418000-7 poradenské služby pre obstarávanie (viac...)

 • 11.september 2017 - Výzva na predloženie ponuky VO - CPV-75112100-5 Projekty rozvoja verejnej správy (viac...)

 • Obec Komárany oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je:  ocu@komarany.sk

29.august 2017 - Zájazd - SOLINSKÉ JAZERO – MYCZKOWCE – LESKO – CISNA (viac...)

 • Prerušenie elektrickej energie v Komáranoch (viac...)

1.jún 2017 - Výzva k udržiavaniu pozemkov v nezaburinenom stave (viac...)

26. máj 2017 - Návrh záverečného účtu za rok 2016 (viac...)
26. máj 2017 - 1. rozpočtové opatrenie - zmena rozpočtu 6_2016 (viac...)  

25. máj 2017 - Výzva na voľby členov rady školy (viac...)

4. apríl 2017 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 4. apríl 2017 o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

9. marec 2017 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 9. marec 2017 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

24.február 2017 - Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku TKO(viac...)

19.december 2016 - Výzva na predloženie cenovej ponuky (viac...)

19.december 2016 - Schválený rozpočet 2017-2019 (viac...)

18.december 2016 - Schválená úprava rozpočtu (viac...)

15.december 2016 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 15. decembra 2016 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


2. december 2016 - Návrh rozpočtu 2017 - 2019

15.september 2016 - OZNAM - Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu (viac...)

3.august 2016 - Zámer obce odpredať majetok - (viac...)

8. máj 2016 - Deň matiek v Komáranoch. (pozvánka)

5. máj 2016 - Komunitný plán sociálnych služieb obce Komárany 2016-2021 (viac...)

25. apríl 2016 - Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva"

25. apríl 2016 - Verejno-obchodná súťaž (viac...)

22. apríl 2016 - Zámer obce odpredať priamym predajom (viac...)

22. apríl 2016 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 22. apríla 2016 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

11. apríl 2016 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 (viac)

14. MAREC 2016 - PREVÁDZKA STACIONÁRA SA POZASTAVUJE OD 14.3.2016 - NA DOBU NEURČITÚ (viac...)


9. február 2016 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 9. februára 2016 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

6.február 2016 - Karneval 2016 - (sobota) sa v sále kultúrneho domu uskutočnil Karneval detí z MŠ.  Pani riaditeľke a pani učiteľke patrí poďakovanie za prípravu sály, programu aj pohostenia. (viac...)

27/1/2016 - SPRACOVANÝ - UZATVORENÝ - OZNAM - Vedenie samosprávy  - starostka obce Komárany iniciovala vypracovanie PRO v súčinnosti s členmi OZ a občanov obce. Jedná sa o strategický verejný dokument, ktorý je prístupný k nahliadnutiu na stránke www.komárany.sk a priamo na OcÚ. Prípadne návrhy, dotazy alebo pripomienky adresujte priamo starostke obce Jane Kráľovej Telefonicky: 0902 891 745. e-mailom: ocu@komarany.sk alebo osobne na OcÚ.

Vitajte v našej obci

Obec Komárany sa nachádza asi 5 km severozápadne od Vranova nad Topľou. Vznik obce sa datuje do roku 1303. Toto tvrdenie sa opiera o Vlastivedný slovník obcí, v ktorom sa uvádza v podobe Komarowecz. Takmer všetky osady boli v blízkom okolí súčasťou panstva Čičva a okrem Komáran a Nižného Kručova patrili do vlastníctva Rozgonyiovcov.


...viac

Kontakt

Obecný úrad
Komárany 136
093 01 Vranov nad Topľou

Tel: 057/ 44 221 26
e-mail: ocu@komarany.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 8.00 - 16.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 8.00 - 16.00

Kalendár vývozu TKO 2017

Denný stacionár
23.2.2016 - Velkonočné ozdôbky 

16.2.2016 do nášho stacionáru zavítala pani zo Slovenského rozhlasu „ Rádio REGÍNA“.
Liturgické oznamy
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Nedeľa

  Gréckokatolícka cirkev
Nedeľacelý týždeň
 Rímskokatolícka cirkev
Nedeľa 22/10/201709.15
Nedeľa 29/10/201708.00 • Samosprávny kraj:    Prešovský     

 • Okres:   Vranov nad Topľou

 • Región:   Zemplín

 • Počet obyvateľov:    450

 • Rozloha:   .....ha

 • Prvá písomná zmienka:    v roku .....

 • Starosta:   Jana KráľováNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky