Faktúry - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Faktúry

Samospráva > Zverejňovanie
Povinné zverejňovanie
Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky