aktuality 2021 - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

aktuality 2021


 • 17. december 2021 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 17/12/2021 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • „Prosím všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, aby túto petíciu potvrdili a zdieľali na emailoch a Facebooku.
  Po vyplnení základných údajoch vám príde potvrdzujúci email a po jeho potvrdení sa započíta váš hlas.
  Podporte a šírte tento odkaz ďalej“

 • Zámer obce Komárany - prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Komárany - Bak, Ontková


 • 1. október 2021 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 1/10/2021 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 22. júl 2021 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 22. júl 2021 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 6.7.2021 - "Upozornenie a výzva pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenia stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením" (viac....)

 • 6.7.2021 - "Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, resp. požiadali a svoje podanie nedoplnili a  Zoznam vlastníkov " (viac...)

 • Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru v územnom obvode Vranov nad Topľou od 14.06.2021 (viac...)

 • Vedenie samosprávy  - starostka obce Komárany iniciovala vypracovanie PRO v súčinnosti s členmi OZ a občanov obce. Jedná sa o strategický verejný dokument, ktorý je prístupný k nahliadnutiu na stránke www.komárany.sk a priamo na OcÚ. Prípadne návrhy, dotazy alebo pripomienky adresujte priamo starostke obce Jane Kráľovej Telefonicky: 0902 891 745.
 1. e-mailom: ocu@komarany.sk alebo osobne na OcÚ.  

 • 23. apríl 2021 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 23. apríl 2021 o 16.45 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka) • 14.3.2021 - Antigénové testovanie v Komáranoch (viac...)

 • Nové opatrenia platné od 3. marca 2021 (viac...)

 • 27.2.2021 - Antigénové testovanie v Komáranoch (viac...)

 • 20.2.2021 - Antigénové testovanie v Čičave (viac...)


 • od 8.2.2021 - Predlženie núdzového stavu (viac...)

 • 27. január 2021 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 27. január 2021 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 21/12/2020 - Oznámenie o strat.dokumente _ Zmeny a doplnky č. 2 územný plán obce Čičava (viac...)

 • NOVÉ MOBILNÉ TESTOVACIE MIESTO - viac...

 • 11/12/2020 - Schválený rozpočtu na rok 2021 - 2023 (viac...)

 • 11.december 2020 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 11.december 2020 o 16.15 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 27/11/2020 - Plán kontrólnej činnosti Komárany 2021  (viac...)

 • 26/11/2020 - Výzva VSD a.s. vlastníkom nehnuteľností k výrubu (viac...)
   Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky