aktuality 2020 - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

aktuality 2020

 • 21/12/2020 - Oznámenie o strat.dokumente _ Zmeny a doplnky č. 2 územný plán obce Čičava (viac...)

 • NOVÉ MOBILNÉ TESTOVACIE MIESTO - viac...

 • 11/12/2020 - Schválený rozpočtu na rok 2021 - 2023 (viac...)

 • 11.december 2020 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 11.december 2020 o 16.15 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 27/11/2020 - Plán kontrólnej činnosti Komárany 2021  (viac...)

 • 26/11/2020 - Výzva VSD a.s. vlastníkom nehnuteľností k výrubu (viac...)

 • 7.11 - 8.11.2020 - II.celoplošné testovanie obyvateľstva (viac) • 10.september 2020 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 10.september 2020 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 4.september 2020 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 4.september 2020 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • Ak prichádzate na Slovensko a niekedy počas posledných 14-dní pred príchodom ste navštívili krajínu nenachádzajúcich sa na zozname menej rizikových krajín, musíte sa (1) okamžite presunúť do domácej izolácie, (2) nahlásiť svoj návrat na Slovensko Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a (3) najskôr v 5 deň od príchodu absolvovať test na ochorenie COVID19. (link) !!!

 • 26/7/2020 - Program odpustovej slávnosti (viac...)

 • 1. júl 2020 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 1. júl 2020 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


 • 12.jún 2020 - Schválenie - Záverečný účet obce za rok 2019 (viac...)

 • 13.marec 2020 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 12. jún 2020 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


 • Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - odvolanie (viac...)


 • 13.marec 2020 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 13. marec 2020 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


 • Úroveň vytriedenia komun.odpadu za rok 2019 (viac...)

 • 8. január 2020 - Správa o hodnotení strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility PSK (viac...)

 • 20.december 2019 - Oznámenie Okresného úradu Vranov n/T, pozemkový a lesný odbor o povinnosti zasielania sumárnych údajov evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (viac...)

 • 20.december 2019 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 20. december 2019 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

  Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky