aktuality 2018 - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

aktuality 2018


 • 28. december 2018 - Schválený rozpočet na roky 2019 - 2021

 • 21. december 2018 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 21. december 2018 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 19. október 2018 - Oznámenie o vyhlásení výberového konania (viac...)

 • 15. október 2018 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 15. október 2018 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


 • Návrh VZN č. 38_2018 o organizovaní miestneho referenda (viac...)

 • 13. august 2018 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 13. august 2018 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 28. jún 2018 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 28. jún 2018 o 17.15 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


 • 18. máj 2018 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 18. mája 2018 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 11.máj 2018 - Výzva na predloženie ponúk (viac...)

 • Informácia o zmene v sadzobníku správnych poplatkov vyberaných obcou. (viac...)

 • DOLEŽITÝ OZNAM: Pri upratovaní, pestovaní  a údržbových  prácach na dvoroch a v záhradách nám  vznikajú zbytky konárov a drevný odpad zo strihania, orezávania krovín, stromov...  a podobne. (viac...)

 • 6. marec 2018 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 6. marca 2018 o 16.45 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky