aktuality 2017 - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

aktuality 2017 • Oznámenie – ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov (viac...)

 • Dôležitý oznam k povinnosti podať daňové priznanie!!!!!!!
Pripomíname všetkým občanom, že s príchodom Nového roku prichádza aj zákonná povinnosť podať daňové priznanie z dani z nehnuteľnosti – teda stavieb, pozemkov ale aj  psov.....
Daňové priznanie je potrebné podať  do konca januára na tunajšom obecnom úrade.
A to v prípade ak ste v roku 2017 nadobudli alebo predali  nehnuteľnosť – teda pozemok, alebo stavbu... prípadne ak sa vo Vašej domácnosti  zmenil počet psov
Čo sa týka úľav k poplatkom za komunálny odpad – tlačivá k žiadosti o zníženie tohto poplatku sú k dispozícii na tejto webovej stránke našej obce... taktiež si ich môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.  
Vyplnenú žiadosť spolu s hodnovernými dokladmi, ktoré preukazujú pobyt mimo našej obce doručte na obecný úrad do konca marca 2018.

 • 7. december 2017 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 7.december 2017 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


 • 15. október 2017 - Úcta k starším - pozvánka

 • 11.-12.10.2017 - Odstávka pitnej vody (viac...)

 • Oznámenie o strat.dokumente - Zmeny a doplnky UPN Obce Soľ (dokument)

 • 12.september 2017 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 12.september 2017 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • Obec Komárany oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je:  ocu@komarany.sk

 • 29.august 2017 - Zájazd - SOLINSKÉ JAZERO – MYCZKOWCE – LESKO – CISNA (viac...)

 • Prerušenie elektrickej energie v Komáranoch (viac...)

 • 1.jún 2017 - Výzva k udržiavaniu pozemkov v nezaburinenom stave (viac...)

 • 26. máj 2017 - Návrh záverečného účtu za rok 2016 (viac...)
 • 26. máj 2017 - 1. rozpočtové opatrenie - zmena rozpočtu 6_2016 (viac...)  

 • 25. máj 2017 - Výzva na voľby členov rady školy (viac...)

 • 4. apríl 2017 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 4. apríl 2017 o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 9. marec 2017 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 9. marec 2017 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • 24.február 2017 - Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku TKO(viac...)

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky