2023 - Stavanie mája - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2023 - Stavanie mája

Fotogaléria > Fotogaléria 2023
Nedeľné popoludnie  30.4.2023   sa v Komáranoch  nieslo v duchu tradícií stavania májov....

Počasie nám našťastie neskomplikovalo plány a tak sme podľa programu, ktorý naplánovala pani starostka mohli v centre obce pri rímskokatolíckom kostole privítať folkloristov a v tripartite :  FS LIPKA,  FS ORGONINA a detičky z materskej školy krásne vyzdobiť „máj“     a       vo výbornej atmosféra takto privítať jar.
V milom príhovore pani starostky sme si pripomenuli zvyky a tradície našich predkov, aj sme si zaspomínali na spoločné „máje“  kedy sme už „kadečo“  pozažívali. Potešili sme sa roztomilým programom detí a vydareným folklórom v podaní LIPKY aj Orgoniny. Všetci prítomní mali možnosť pochutnať si na koláčikoch a niečoho „na zahriatie“ . Po úspešnom postavení mája a vtipných komentároch pani starostky, sme sa presunuli do kultúrneho domu.
Predmájové popoludnie, ktoré opätovne podporila Matica slovenská pokračovalo oslavou Dňa matiek a privítavaním novonarodených detí...  V kultúrnom dome vďaka pekne pripravenému programu vládla naozaj veselá atmosféra.  Štedré pohostenie a ďalšie vydarené spevácke, tanečné a recitačné  vystúpenia detí z materskej školy a folkloristov zabezpečili, že sa nám ani nechcelo ísť domov.
Všetci, ktorí chystali toto popoludnie aj všetci tí ktorí  prišli  sme opäť zažili to, čomu sa hovorí radostné spolunažívanie.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky