2022 - Uličkový turnaj - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2022 - Uličkový turnaj

Fotogaléria > Fotogaléria 2022
Uličkový turnaj
Posledná augustová sobota sa v Komáranoch niesla v znamení športu a priateľských stretnutí....
Začínali sme síce s omeškaním (keďže bolo poriadne horúco), ale o to dlhšie sme sa zdržali pri spoločnom exteriérovom posedení.
Počas futbalových zápasov kde družstvá jednotlivých ulíc zápolili o putovný pohár starostky obce, bolo možné vidieť aj veľmi pekné športové momenty.  Po turnaji skončil putovný pohár opäť  v rukách kapitána „Hlavnej ulice“.  
TOHTOROČNÉ PORADIE:
1. MIESTO :  HLAVNÁ
2. MIESTO:  STANIČNÁ
3. MIESTO:  KOSTOLNÁ
4. MIESTO: ORECHOVÁ

NAJLEPŠÍ HRÁČ TURNAJA:  ŠIMON ČERVEŇÁK
     
Paralelne s futbalovým turnajom , ktorý sa odohrával na multifunkčnom ihrisku, sa na veľkom futbalovom ihrisku mohli do sýtosti vyšantiť deti. Až do večera   mali k dispozícii veľkú nafukovaciu šmýkalku a skákací hrad.  V úvode si trochu zasúťažili aj pod vedením  učiteliek z našej materskej školy a získali sladké odmeny.  Obohatením programu boli ukážky práce policajných  koní  z jazdeckej polície.  Detičky si koníkov aj pohladkali a nakŕmili ich mrkvou a jabĺčkami.   
Aj tento rok môžeme skonštatovať, že to bolo VYDARENÉ PODUJATIE.

Vďaka všetkým, ktorí prišli a prispeli k dobrej nálade...
Osobitné poďakovanie  patrí  tímu Silvii Drábovej, ktorí sa vo svojom stánku starali o občerstvenie - aby nikto nebol smädný ani hladný.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky