2018_komunálne voľby - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2018_komunálne voľby

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY 2018

Počet obyvateľov obce Komárany ku dňu vyhlásenia volieb : 505

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:
Jana Ščavnická

tel.č. 057/4422126, 0903477370

úradné hodiny:
Pondelok – Piatok od 8:00 do 16:00 hod.

„Obec Komárany oznamuje, že na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy 2018 je určená emailová adresa: ocu@komarany.sk“

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 203/2018 Z.z. určuje pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré budú vykonané dňa 10. novembra 2018 volebný obvod a počet poslancov obecného zastupiteľstva v ňom takto:
  • 1/ volebný obvod č. 1 – Komárany
  • 2/ volebný obvod č. 1  – počet poslancov  5.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky